ReadyPlanet.com


ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม :
รายละเอียด:

บริษัท เน็คแคนอินโนเวชั่น จำกัด 

ติดตั้ง Steam boiler พร้อม  Burner

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม :
รายละเอียด:

บริษัท เลเท็กซิสเต็ม จำกัด

วันที่ 1 กรกฏาคม 2559  ติดตั้ง STEAM BOILER ขนาด 5 ตันพร้อม BURNER 

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม :
รายละเอียด:

เอเซียโมดิฟายด์ /2006
 

เปลี่ยนเบิร์นเนอร์จากน้ำมันเตาเป็น DUAL BURNER “RGMS 70/2-A  v.ZMD digital control WFM 200” สำหรับบอยเลอร์ “Mp Boiler Burner SUNRAY

 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กันยายน 2016
ชื่ออัลบั้ม :
รายละเอียด:

 

ติดตั้งระบบสถานีแก๊ส

โรงแรมนารายณ์  สถานีแก็สแบบถังขนาด 48 กก. และอุปกรณ์ safety

 

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 ธันวาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม :
รายละเอียด:

 

เอเจพลัส (ชลบุรี)

ติดตั้ง Hot oil Boiler “InPlan” ขนาด 1.5 ล้าน kcal/h เบิร์นเนอร์ระบบ Digital Control “G9/1-D” รวมทั้งระบบภายในห้องบอยเลอร์  และงานเดินท่อแก็ส

 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กันยายน 2016
ชื่ออัลบั้ม :
รายละเอียด:

 

ปี 2547 อาหารสยาม (สระบุรี)

 

ติดตั้งบอยเลอร์ 10 ตัน Standard Kessel และเบิร์นเนอร์ระบบ Digital control “ RGMS 70/2-A” รวมระบบภายในห้องบอยเลอร์ทั้งหมด

 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กันยายน 2016
ชื่ออัลบั้ม :
รายละเอียด:

 

หล่อวัฒนา (อุตรดิตถ์)
 


 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กันยายน 2016
ชื่ออัลบั้ม :
รายละเอียด:

 

ศิริรัชบรรจุภัณฑ์ (กรุงเทพ) งานเปลี่ยนเบิร์นเนอร์
 


 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กันยายน 2016
ชื่ออัลบั้ม :
รายละเอียด:

 

โรงแรมนารายณ์

 

 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 ธันวาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม :
รายละเอียด:

 

รร.เซนทารา แกรนด์ 2006
 

เปลี่ยนเบิร์นเนอร์จากน้ำมันเตาเป็น LPG “G8/1-D  v.ZMD digital control WFM 200” สำหรับบอยเลอร์ขนาด 2 ตัน “Standard Kessel”

 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2  [ถัดไป]