ReadyPlanet.com
weishaupt

คุณภาพสินค้าและบริการที่ดีเลิศ คือเป้าหมายการทำงานของเรา

          บริษัทส่วนมากใช้แผนกลยุทธิ์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้เห็นถึงของดีของบริษัทโดยการโฆษณา แต่กับเรา weishaupt เรามีวิธีการเข้าถึงลูกค้าด้วยวิธีที่แตกต่าง เราใช้แนวคิดที่สวนทางกับการลงโฆษณา โดยเราจะใช้ความต้องการของลูกค้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารงานและการผลิตสินค้า เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับ 1

          รวบรวมได้เป็นหลักแนวคิดความสำเร็จของ weishaupt ขึ้นอยู่กับหลักการความต้องการของลูกค้า 10 ข้อ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 1932 และเปิดโรงงานการผลิต BURNER ในอีก 20 ปีต่อมา จนขยายเป็นบริษัทผู้นำ 1 ใน 5 ของบริษัทผู้นำระดับโลก ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากเรามีหุ้นส่วนธุรกิจที่ดีที่มีเทคนิคที่ดี, ผู้คนร่วมงานที่ดี, การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ, มีที่ปรึกษาบริษัทที่ดีและมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่น่าประทับใจ เหนือคู่แข่งธุรกิจ

 

บัญญัติ 10 ประการ แห่งการเป็นผู้นำ

1. ความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าต้องมาเป็นอันดับ 1

2. นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ต้องมีมาก่อนคู่แข่ง 1 ก้าวเสมอ

3. เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเราแคร์และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด บริสุทธิ์ไม่มีมลพิษ

4. สินค้าต้องได้รับมาตรฐานและคุณภาพสูงสุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน , ลดต้นทุนการผลิต

5. ลูกค้าต้องเชื่อมั่นว่าเราจะให้คุณได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุด วัตถุดิบคุณภาพดีที่สุด เพื่อคุณภาพสินค้า TOP CLASS ของสินค้า

6. เปิดรับบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

7. การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้าให้เหมาะกับการใช้งานสูงสุด

8. ทำงานร่วมกันระหว่างลูกค้าและองค์กรบริษัท ให้ความรู้ความเข้าใจสินค้าแก่ลูกค้า เราจึงมีการจัดอบรมให้กับลูกค้า ณ ที่บริษัทและที่ Site งาน

9. ชำนาญด้วยประสบการณ์ เราบริการลูกค้าด้วยความชำนาญมากว่า 50 ปี ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและมีคุณภาพ

10. สินค้าคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าเราจะมีลูกค้า กว่าล้านบริษัททั่วโลก ลูกค้าต้องได้สินค้าตามความต้องการและส่งตรงถึงที่อย่างรวดเร็ว ฉับไวหน้า 1/1
1
[Go to top]