ReadyPlanet.com
งานตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยประจำปี article

 

  • บริการตรวจสอบหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อนพร้อมออกใบรับรองความปลอดภัยโดยวุฒิวิศวกรตรวจสอบเฉพาะด้าน 
  • บริการตรวจสอบและทำ Hydrostatic test เพื่อทดสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ 
  • บริการตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบควบคุมความปลอดภัยของหม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อน
     

 

 

 

 
เมนูบริการ

รับติดตั้งหัว Burner article
งานเดินท่อ article
งานบริการทางด้านหม้อไอน้ำ (Boiler) หม้อต้มน้ำร้อน (Hot oil boiler) article
งานออกแบบและติดตั้งระบบท่อสตีมหม้อไอน้ำ และ ระบบหม้อต้มน้ำ article
หุ้มฉนวน article
ปรับแต่งการเผาไหม้ article
บำรุงรักษา article
งานติดตั้ง article
งานซ่อม-งานบริการทางด้านเครื่องพ่นไฟ (Burner) article