ReadyPlanet.com
งานบริการทางด้านหม้อไอน้ำ (Boiler) หม้อต้มน้ำร้อน (Hot oil boiler) article

 

  • บริการล้างและทำความสะอาดตะกรันภายในหม้อไอน้ำด้วยน้ำยาเคมี 
  • บริการตรวจสอบเขม่าภายในท่อไฟเล็ก  พร้อมทำความสะอาดด้วยเครื่อง Tube cleaning 
  • บริการตรวจเช็คความหนาของผนังภายในหม้อไอน้ำและท่อไฟใหญ่
  • บริการตรวจเช็คและซ่อมปูนคอเตา  ก่ออิฐคอเตา  หล่ออิฐคอเตา 
  • บริการซ่อมแซม  และเปลี่ยนท่อไฟเล็ก  ท่อไฟใหญ่  ของหม้อไอน้ำ
  • บริการออกแบบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บุคมของระบบหม้อไอน้ำ  และหม้อต้มน้ำมันร้อน 
  • บริการเปลี่ยนถ่ายระบบน้ำมันร้อนของหม้อต้มน้ำมันร้อน
  • งานหุ้มฉนวนของระบบหม้อไอน้ำ  และหม้อต้มน้ำมันร้อน
     

บริษัท อาหารสยาม  จำกัด :  ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
เมนูบริการ

รับติดตั้งหัว Burner article
งานเดินท่อ article
งานตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยประจำปี article
งานออกแบบและติดตั้งระบบท่อสตีมหม้อไอน้ำ และ ระบบหม้อต้มน้ำ article
หุ้มฉนวน article
ปรับแต่งการเผาไหม้ article
บำรุงรักษา article
งานติดตั้ง article
งานซ่อม-งานบริการทางด้านเครื่องพ่นไฟ (Burner) article